NACRT PRIJEDLOGA UREDBE O ODREĐIVANJU GRAĐEVINA I DRUGIH ZAHVATA U PROSTORU DRŽAVNOG I PODRUČNOG (REGIONALNOG) ZNAČAJA

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja otvorilo je javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Uredbe o određivanju građevina i drugih zahvata u prostoru državnog i područnog (regionalnog) značaja.

Opširnije...

PONOVNA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU PROSTORNOG PLANA PARKA PRIRODE MEDVEDNICA

Obavještavamo članove Udruge da Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba u ime Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja oglašava ponovnu javnu raspravu o Prijedlogu prostornog plana Parka prirode Medvednica.

Opširnije...

UREDBA O NAKNADI ZA KONCESIJU I UREDBA O NAKNADI ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU UGLJIKOVODIKA

Naknade su vrlo bitna tema svakog rudarskog subjekta. U Republici Hrvatskoj naknade su regulirane važećom Uredbom Vlade RH („Narodne novine“ broj 40/11).

Opširnije...

www.UHRI.hr - UDRUGA HRVATSKIH RUDARSKIH INŽENJERA