-    Nastavak sudjelovanja u aktivnostima po pitanju reguliranja profesije u okviru Hrvatskog inženjerskog saveza;

-    Unaprjeđenje suradnje s RGN-fakultetom i tijelima koja reguliraju područje rudarstva radi unapređenje i promicanje rudarske struke i djelatnosti, te ostvarivanje suradnje sa drugim strukovnim neprofitnim nevladinim organizacijama;

-    Organiziranje redovitih Tribina – sa ciljem razmjene iskustava, unaprjeđenja komunikacije između struke i državne uprave, te popularizacije struke;

-    Formiranje Sekcije za arhitektonsko građevnog kamena (AGK) koja bi imala za cilj okupiti obrtnike i mala trgovačka društva koja se bave eksploatacijom, obradom i ugradnjom AGK te u suradnji sa Hrvatskom gospodarskom komorom (HGK), te pomoći unaprjeđenju suradnje s RGN-fakultetom i ostalim strukovnim udrugama sa zajedničkim interesom korištenja, ugradnje i obrade AGK;

-    Sudjelovanje u donošenju propisa koji reguliraju rad rudarske djelatnosti kao članovi radnih tijela ili kao zainteresirana javnost kroz dostupne instrumente;

-    Unaprjeđenje razmjene informacija članova na web stranici Udruge;

-    Uspostavljanje foruma na internetskoj stranici www.uhri.hr koja bi imala jednostavniji pristup radi ostvarivanja komunikacije između članova;

-    Praćenje događanja u području rudarstva, sudjelovanjem na stručnim skupovima, tribinama i radnim tijelima;  

-    Usklađenje rada Udruge sa odredbama Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/2014) – stupio na snagu 1. listopada 2014.;

-    Sređivanje arhive obzirom na obveze proizašle iz upisa Udruge hrvatskih rudarskih inženjera u Evidenciju stvaratelja arhivskog gradiva od strane Hrvatskog državnog arhiva te razvrstavanje Udruge u prvu kategoriju stvaratelja arhivskog gradiva temeljem odredbi Pravilnika o vrednovanju te postupku odabira i izlučivanja arhivskog gradiva („Narodne novine“ broj 90/2002).

-    Popularizacija rudarske djelatnosti na području Republike Hrvatske – prikupljanje i pružanje podataka o rudarskoj djelatnosti kroz povijest i sadašnjost u suradnji sa drugim organizacijama;


www.UHRI.hr - UDRUGA HRVATSKIH RUDARSKIH INŽENJERA