Poštovane kolegice i kolege,

Neovisnost, stabilnost i razvoj svake zemlje ovisi o njenim ljudima, te vlastitoj opskrbi hranom, energijom i sirovinama.  Slijedom toga postaje jasno zašto sve zemlje svijeta ulažu mnogo u obrazovanje te u  razvoj poljoprivrede, energetike kao i u izvore sirovina.  Mi imamo tu čast da pripadamo struci koja se bavi istraživanjem, preradom i opskrbom mineralnim sirovinama kako u  Republici Hrvatskoj, tako I svugdje u svijetu gdje rade naši rudarski inženjeri.  Naše aktivnosti na otkrivanju i eksploataciji mineralnih sirovina značajno su doprinijele i doprinose  razvoju Republike Hrvatske, a u određenim slučajevima u svjetskom rudarstvu pogotovo u dijelu naftnog rudarstva.
Rudarska struka je jedna od najstarijih struka u ljudskoj povijesti od njenih najranijih trenutaka (kameno doba) pa sve do današnjih dana. Potrebe čovječanstva  za sirovinama postaju svakim danom sve veće, a kao što znamo sirovine predstavljaju “neobnovljivo dobro” što se često zaboravlja. Nedostatak sirovine često dovodi do negativnih situacija (ratovi, siromaštvo I dr.) dok dovoljna opskrba mineralnim sirovinama  pospješuje industrijski  razvoj, razvoj tehnologija, svemirske programe I dr. Naš zadatak je da utječemo na smanjenje negativnih posljedica nedostataka sirovina, na način da svijetu osiguravamo dovoljne količine mineralnih sirovina za dalji razvoj. Da bi to osigurali, trebamo stalno razvijati nova rudarska tehnološka rješenja, intenzivno  raditi na istraživanjima novih ležišta mineralnih sirovina, unapređivati  i usklađivati rudarsko zakonodavstvo u skladu sa razvojem tehnologije  i stalno raditi na razvoju prerade mineralnih sirovina kako bi I nekadašnja jalovišta pretvarali u nove izvore mineralne sirovine. Današnjim ubrzanim razvojem društva, teško je zadovoljiti staro rudarsko pravilo “koliko otkopaš, toliko trebaš naći sirovine” jer je potrošnja mineralnih sirovina u stalnom porastu.  Razvijene zemlje su započele razvojem svemirskog programa s ciljem da se iznađu nova nalazišta na drugim planetima, tako da će naša struka u budućnosti biti jedna među prvima koja će započeti sa naseljavanjima novih planeta.
Da bi mogli što bolje ispuniti ove plemenite ciljeve, rudarska struka se udružuje po cijelom svijetu u razne rudarske udruge s ciljem izmjena informacija, prijenosa iskustava i boljem međusobnom razumijevanju. Naša Udruga osnovana je “tek” 1948 godine i djeluje do danas, a djelovati će i u budućnosti, sa osnovnim ciljem da okuplja sve stručnjake rudarske struke kako bi se mogle izmjenjivati informacije te donositi kvalitetni prijedlozi  koji će dovesti do unaprjeđenja struke u teoretskom, praktičnom i zakonodavnom smislu.  Kroz našu udrugu, zadatak svih nas je stalni rad na promociji i popularizaciji naše struke kako bi ista zauzela mjesto na društvenoj ljestvici koja joj , prema djelatnosti koju obavlja, i pripada.
Iz tih razloga, kolegice i kolege, našu udrugu trebamo održati i razvijati te pokušati okupiti što je moguće veći broj stručnjaka koji se bave mineralnim sirovinama, kako bi prijedlozi koji dolaze iz ove udruge bili što kvalitetniji.  Buduće  mlade stručnjake treba upoznavati sa ciljevima naše udruge kako bi se i oni mogli uključiti što ranije te svojim  prijedlozima i radom pridonijeti  i razvoju udruge i struke općenito. Za budućnost moramo osigurati da se "naš glas" čuje više i jače a sve sa ciljem  razvoja struke i djelatnosti.
Nadam se da sam sa ovih nekoliko riječi  ukazao na potrebu jačanja i obstojnosti naše udruge koja u budućnosti mora postati  veća, jača i glasnija. Uz rudarski pozdrav

 

www.UHRI.hr - UDRUGA HRVATSKIH RUDARSKIH INŽENJERA