Zakoni


    Zakon o rudarstvu (Narodne novine, broj 56/13)
    Zakon o izmjenama Zakona o rudarstvu (Narodne novine, broj 14/14)
    Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (Narodne novine, broj 94/13)
    Zakon o izmjenama Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (Narodne novine, broj 14/14)
    Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike (Narodne novine, broj 14/14)

 
 Uredbe

    Uredba o naknadi za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina (Narodne novine broj 31/14)
    Uredba o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika (Narodne novine, broj 37/14)
    Uredba o izmjeni uredbe o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika (Narodne novine, broj 72/14)

    Uredba o naknadi štete po osnovi otuđenja mineralne sirovine (Narodne novine broj 90/14)

 
Pravilnici

    Pravilnik o prikupljanju podataka, načinu evidentiranja i utvrđivanja rezervi mineralnih sirovina te o izradi bilance tih rezervi (Narodne novine, broj 48/92. i 60/92.)
    Pravilnik o obveznom sadržaju, elementima i načinu opremanja rudarskih projekata (Narodne novine, broj 61/14)
    Pravilnik o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u rudarstvu (Narodne novine, broj 9/00.)
    Pravilnik o bitnim tehničkim zahtjevima, sigurnosti i zaštiti pri istraživanju i eksploataciji ugljikovodika iz podmorja Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 52/10.)
    Pravilnik o trajnom zbrinjavanju plinova u geološkim strukturama (Narodne novine, broj 106/13.)
    Pravilnik o sadržaju i načinu izrade rudarsko-geoloških studija (Narodne novine, broj 142/13.)
    Pravilnik o tehničkom pregledu rudarskih objekata i postrojenja (Narodne novine, broj 142/13.)
    Pravilnik o istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina (Narodne novine, broj 142/13.)
    Pravilnik o jedinstvenom informacijskom sustavu mineralnih sirovina i registrima (Narodne novine, broj 142/13.)
    Pravilnik o uvjetima i načinu vođenja građevinskih dnevnika (Narodne novine, broj 142/13.)
    Pravilnik o postupku ocjene dokumentacije o rezervama mineralnih sirovina (Narodne novine, broj 150/13.)
    Pravilnik o postupku provjere rudarskih projekata (Narodne novine, broj 150/13.)
    Pravilnik o obveznom sadržaju projekata građenja rudarskih objekata i postrojenja (Narodne novine, broj 79/14.)
    Pravilnik o uvjetima za izradu projekata i građenje rudarskih objekata i postrojenja (Narodne novine, broj 79/14.)
    Pravilnik o postupanju s viškom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja građevinskih radova (Narodne novine, broj 79/14.)

www.UHRI.hr - UDRUGA HRVATSKIH RUDARSKIH INŽENJERA