Sukladno odredbama Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave NN 93/16, 104/16 koji je stupio na snagu 13. studenoga 2016. godine došlo je do promjena u nadležnosti Ministarstava. Zakone u cijelosti možete vidjeti na:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_10_93_1969.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_11_104_2200.html


Donosimo dijelove Zakona odnosno promjene koje su vezane za djelatnost eksploatacije mineralnih sirovina ili ishođenje odobrenja potrebnih za obavljanje djelatnosti eksploatacije mineralnih sirovina.

 
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na upravljanje vodama kao i inspekcijski nadzor iz područja upravljanja vodama.


Ministarstvo zaštite okoliša i energetike obavlja upravne i druge poslove iz područja energetike i istraživanja i eksploatacije ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe.


Ministarstvo zaštite okoliša i energetike obavlja provođenje inspekcijskog nadzora iz područja elektroenergetskog, plinskog, naftnog i sektora toplinarstva te istraživanja i eksploatacije ugljikovodika i geotermalni voda za energetske svrhe.


Ministarstvo gospodarstva obavlja poslove koji se odnose na rudarstvo, osim istraživanja i eksploatacije ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe.


Ministarstvo gospodarstva obavlja inspekcijske poslove u području rudarstva, osim  istraživanja i eksploatacije ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, gospodarenja otrovnim kemikalijama i opreme pod tlakom.


Ministarstvo državne imovine izvršava vlasničke ovlasti u ime Republike Hrvatske, u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske.


Svakako najveća izmjena vezana za djelatnost eksploatacije je činjenica da je eksploatacija ugljikovodika i geotermalne vode za energetske svrhe izmještena iz Uprave za energetiku i rudarstvo na način da je energetika i eksploatacija ugljikovodika sada u nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Sukladno navedenom izmještene su i inspekcija koja nadzire elektroenergetska postrojenja i eksploataciju ugljikovodika.
Nadležnost vodnog gospodarstva kao i vodopravna inspekcija također je promijenila Ministarstvo, Umjesto dosadašnjeg Ministarstva poljoprivrede sada je u nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike.


Osnivanjem Ministarstva državne imovine Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom prestaje s radom. Državni službenici i namještenici Središnjeg državnog ureda za upravljanje državnom imovinom koji su u trenutku stupanja na snagu ovoga Zakona zatečeni na obavljanju preuzetih poslova nastavljaju s radom na poslovima na kojima su zatečeni.
Iako su navedena području premještena u Ministarstva sukladno prije navedenom, s obzirom na činjenicu da još uvijek nisu donesene Uredbe o unutarnjim ustrojstvima pojedinih ministarstava još uvijek je nepoznato kako će navedena područja biti ustrojena u Ministarstvima, kojim službenicima će biti popunjena radna mjesta i gdje će se uredi fizički nalaziti.


Vlada Republike Hrvatske trebala bi u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona donijeti uredbe o unutarnjem ustrojstvu središnjih tijela državne uprave koja mijenjaju ustrojstvo odnosno djelokrug, prema odredbama ovoga Zakona, odnosno do 13. prosinca 2016. godine.
Napominjemo da je već prije došlo je do spajanja Agencije za zaštitu okoliša i Državnog zavoda za zaštitu prirode u Hrvatsku agenciju za okoliš i prirodu što je od važnosti za eksploatacijska polja koja se nalaze u nekom od zaštićenih dijelova prirode.


Udruga će u komunikaciji sa Ministarstvima pokušati pravovremeno dobiti informacije vezano za navedene izmjene. Ukoliko imate dodatnih pitanja i nejasnoća, obratite se na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Komentari:

www.UHRI.hr - UDRUGA HRVATSKIH RUDARSKIH INŽENJERA