Rudarsko-geološko-naftni fakultet iz Zagreba u suorganizaciji s Montan Universität iz Leobena (Austria) najavljuje održavanje Međunarodne rudarske škole – inovativan pristup miniranju koja će se održati od 23. do 28. listpada 2016. godine u Dubrovniku. Svi detalji programa nalaze se u prilozima, na linkovima http://www.rgn.hr/en/studies/dubrovnik-international-esee-mining-school


Poziv za sudjelovanje ili sponzoriranje prve međunarodne škole rudarstva DIM ESEE 2016 (Dubrovnik International Mining ESEE School 2016) i  letak se nalaze u nastavku. SRETNO!

Brošura

Kutak za sponzore

Komentari:

www.UHRI.hr - UDRUGA HRVATSKIH RUDARSKIH INŽENJERA