U prostorijama Hrvatskog inženjerskog saveza 19. rujna 2015. godine održana je Izborna skupština Udruge. Podnesena su i usvojena izvješća o radu Udruge i Nadzornog odbora, izabrani  dužnosnici Udruge za naredno razdoblje, te iznesen prijedlog plana rada Udruge.

Pored navedenih točaka dnevnog reda Skupština je donijela i novi statut usklađen sa Zakonom o udrugama („Narodne novine broj 74/14), Zakonom o računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ broj 121/14) i Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja registra udruga Republike Hrvatske i registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 04/15) koji je predvidio zadržavanje gospodarske djelatnosti Udruge u skladu s odredbama Zakona. U skladu sa novim propisima Skupština je odabrala i likvidatora.

Dr.sc Petar Hrženjak je izvijestio o suradnji i zajedničkom radu HIS-a i FEANI-a (European Federation of National Engineering Associations) Europske Federacije Nacionalnih Inženjerskih Udruženja na uključivanju hrvatskih visokoškolskih studijskih programa u FEANI INDEX listu. Naime, donesen je okvirni plan za 2015. godinu u kojem bi započela evaluacija studijskih programa Tekstilno-tehnološkog fakulteta, Šumarskog fakulteta i Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Uspješnom provedbom evaluacije studijskih programa ovih fakulteta stekli bi se uvjeti za priznavanje i izdavanje Europske inženjerske iskaznice svim osobama koje su stekle zvanja na tim fakultetima. RGN fakultet će, nakon što provede postupak izmjene studijskog programa, koji je u tijeku, pokrenuti postupak evaluacije.

Sjednica-UHRI-2015

Dopredsjednik Udruge Slavko Vujec uputio je sve prisutne da se informiraju o ovim značajnim procesima i aktivnostima FEANI udruženja. Tijekom Skupštine ponovo je iskazana potreba udruživanja rudarske struke zajedno sa ostalim srodnim strukama u strukovnu Komoru. Zahtjev osnivanja Komore zakonski je postavljen u Republici Hrvatskoj prije više od dvadeset godina, dok zadnja inačica Zakona o rudarstvu navodi da će Vlada RH najkasnije u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu Zakona podnijeti Prijedlog zakona kojim će se urediti osnivanje Hrvatske komore inženjera rudarstva, geologije i naftnog rudarstva.

Pod točkom razno predsjednik Udruge mr.sc. Ivan Cotman najavio je održavanje rudarskog svjetskog kongresa (World Mining Congress), koji će se održati 18.-21. listopada 2016. u Brazilu. Ovaj kongres  pod naslovom Mining and World Innovation okuplja preko 2000 stručnjaka na području rudarstva. Također je iskazana potreba uspostave komunikaciju s RGN fakultetom i Ministarstvom gospodarstva radi unaprjeđenja rudarske struke kao i prilagodbe gospodarstvu.

Komentari:

www.UHRI.hr - UDRUGA HRVATSKIH RUDARSKIH INŽENJERA