Poštovani članovi UHRI-ja,

u nastavku se nalazi brošura sajma Expo Tunnel koji će se održati u Bologni, Italija od 23. do 25. listopada 2014. godine.

Expo Tunnel Bologna 2013

Komentari:

www.UHRI.hr - UDRUGA HRVATSKIH RUDARSKIH INŽENJERA