Sukladno odredbama Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave NN 93/16, 104/16 koji je stupio na snagu 13. studenoga 2016. godine došlo je do promjena u nadležnosti Ministarstava. Zakone u cijelosti možete vidjeti na:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_10_93_1969.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_11_104_2200.html


Donosimo dijelove Zakona odnosno promjene koje su vezane za djelatnost eksploatacije mineralnih sirovina ili ishođenje odobrenja potrebnih za obavljanje djelatnosti eksploatacije mineralnih sirovina.

Opširnije...


Dana 16.12.2016. godine u Domu Hrvatskog inženjerskog saveza održano je predavanje „Podzemna eksploatacija u ležištu Kanfanar III“ povodom proslave sv. Barbare – zaštitnice rudara.
 

Opširnije...

Povodom obilježavanja blagdana svete Barbare, zaštitnice rudara, Udruga hrvatskih rudarskih
inženjera Vas poziva na predavanje:


„Podzemna eksploatacija arhitektonskog kamena u ležištu Kanfanar III –
specifičnosti i prednosti metode“

 

Opširnije...

U sklopu HKO projekta „TARGET -  Uspostava visokoobrazovnih standarda kvalifikacija i zanimanja u sektoru rudarstva, geologije i kemijske tehnologije“ organizira se završna konferencija koja će se održati u četvrtak 08. rujna 2016. godine s početkom u 10h u velikoj predavaonici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 target

Opširnije...

www.UHRI.hr - UDRUGA HRVATSKIH RUDARSKIH INŽENJERA