Slijedom odredbi članka 29 Statuta Udruge hrvatskih rudarskih inženjera sazivam REDOVNU SKUPŠTINU UDRUGE i predlažem slijedeći dnevni red:

1.    Utvrđivanje dnevnog reda
2.    Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
3.    Izvješće o radu Udruge
4.    Izvješće Nadzornog odbora
5.    Prijedlog osnivanja Sekcije arhitektonskog kamena
6.    Plan rada Udruge
7.    Razno

Skupština će se održati u petak 17. ožujka 2017. godine u prostorijama doma Hrvatskog inženjerskog saveza (velika dvorana na 1. katu) Berislavićva 6, s početkom u 17:00 sati. Prijava članova počinje u 16:30. Ovim putem pozivam sve članove, prijatelje i zainteresirane za rudarstvo da se uključe u rad Skupštine kao i u rad udruge UHRI radi promicanja i unapređenja rudarske struke.

Opširnije...

Povodom osnivanja Sekcije arhitektonskog kamena pozivamo Vas na:

jednodnevnu stručnu ekskurziju

Podzemne eksploatacije arhitektonskog kamena u ležištu Kanfanar III  kod Pule
i
posjet pogonu za preradu kamenih blokova (pilana) tvrtke Kamen d.d. iz Pazina


Stručna ekskurzija će biti organizirana u subotu 18. ožujka 2017. godine uz prijevoz autobusom iz Zagreba, stručno vodstvo i povratak u večernjim satima.

Opširnije...


U razdoblju od 29. ožujka 2016. do 06. prosinca 2016. godine, Državni ured za reviziju obavio je 21 reviziju učinkovitosti gospodarenja mineralnim sirovinama na području Republike Hrvatske, kojom su obuhvaćena tijela nadležna za gospodarenje mineralnim sirovinama. Revizijom je obuhvaćeno razdoblje od 2013. do 2015. godine.

Opširnije...

Sukladno odredbama Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave NN 93/16, 104/16 koji je stupio na snagu 13. studenoga 2016. godine došlo je do promjena u nadležnosti Ministarstava. Zakone u cijelosti možete vidjeti na:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_10_93_1969.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_11_104_2200.html


Donosimo dijelove Zakona odnosno promjene koje su vezane za djelatnost eksploatacije mineralnih sirovina ili ishođenje odobrenja potrebnih za obavljanje djelatnosti eksploatacije mineralnih sirovina.

Opširnije...

www.UHRI.hr - UDRUGA HRVATSKIH RUDARSKIH INŽENJERA