Ispis

Skupština

vrhovno tijelo upravljanja Udruge

 

Upravni odbor

izvršno tijelo Udruge

 

Nadzorni odbor

nadzire i prati rad tijela i dužnosnika Udruge

 

Stegovno vijeće

provodi stegovni postupak

 

Ostala stalna i povremena tijela

osnivaju se po potrebi