Ispis

Predsjednik Udruge

Mr. sc. Ivan Cotman, dipl. ing.

 

Dopredsjednici Udruge

Prof. dr. sc. Slavko Vujec, dipl. ing.

Prof. dr. sc. Zvonimir Ester, dipl. ing.

 

Predsjednik Upravnog odbora

Brigitte Mrvelj Čečatka, dipl. ing.

 

Tajnica Udruge

Maja Spoja, dipl. ing.

 

Rizničar Udruge

Dr. sc. Karolina Novak Mavar, dipl. ing.


Upravni odbor

Davor Antoljak, dipl. ing.

Mr. sc. Viktor Bungić, dipl. ing.

Branko Duvnjak, dipl. ing.

Darko Pranjić, dipl. ing.

Josip Špančić, dipl. ing.

Dr. sc. Dragan Vidić, dipl. ing.

Mr. sc. Siniša Štambuk, dipl. ing.

 

Nadzorni odbor

Vladimir Dusper, dipl. ing.

Igor Matijašić, dipl. ing.

Ivan Benček, dipl. ing.

 

Stegovno vijeće

Zlatko Mandić, dipl. ing.

Dr. sc. Mario Dobrilović, dipl. ing.

Zlatko Briševac, dipl. ing.


Likvidator Udruge

Dr. sc. Petar Hrženjak, dipl. ing.