PRIMJEDBE UDRUGE NA PRIJEDLOG PROSTORNOG PLANA PARKA PRIRODE MEDVEDNICA

U prilogu objavljujemo primjedbe Udruge na Prostorni plan Parka prirode Medvednica dostavljen na prijedlog plana nadležnim tijelima u javnoj raspravi.

 Zalaganjem članova Udruge nastao je tekst primjedbi na Prostorni plan Parka prirode Medvednica koji ukazuje na neadekvatno vrednovanje mineralnih sirovina u prostorno-planskoj dokumentaciji, nerazumijevanje pojedinih tehnoloških faza pri izvođenju rudarskih radova te neargumentirano karakteriziranje rudarske djelatnosti na osnovu pojedinih slučajeva nastalih često zbog paušalnih odluka nadležnih tijela.

Čini se da je svemu tomu uzrok nepoznavanje materije i problem u komunikaciji prilikom donošenja dokumenata. Obzirom na uloženi trud članova stranke želimo tekst dokumenta podijeliti sa javnošću širom od izrađivača predmetnog prostornog plana.

Pročitajte i sažetak znanstvenog rada „Utjecaj na okoliš pri dopremi mineralnih sirovina za proizvodnju građevinskih materijala u Grad Zagreb i Zagrebačku županiju (The Statistical Analysis of Mineral Ore Production and its Transport to the City of Zagreb and the Zagreb County, autora Novak, K., Galić, I., Vrkljan, D., koji možete slijedeći link u cijelosti pročitati.

Rad ukazuje na problematiku zatvaranja kamenoloma na Medvednici, koja je zbog petrografske različitosti i svog geografskog položaja od davnina bila izvorište kamena kao građevnog materijala. Odluke o zatvaranju kopova na Medvednici rezultirale su dovozom tehničko-građevnog kamena za potrebe Grada Zagreba iz udaljenih šljunčara Posavine i Podravine, bez analize brojnih nepoželjnih efekata, kao što su povećanje cijene gotovog proizvoda, prouzročeno visokom cijenom transporta, ugrožavanje sigurnosti na prometnicama svakodnevnim kamionskim transportom te problem onečišćenja zraka emisijama ispunišnih plinova…

Pozivamo vas da se pridružite temi na forumu: „Rudarstvo u dokumentima prostornog planiranja“.

Komentari:

www.UHRI.hr - UDRUGA HRVATSKIH RUDARSKIH INŽENJERA