Slijedom odredbi članka 26 Statuta Udruge hrvatskih rudarskih inženjera sazivam izbornu skupštinu Udruge i predlažem slijedeći dnevni red:


 

    Utvrđivanje dnevnog reda
    Izbor radnog predsjedništva
    Izbor izborne komisije
    Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
    Izvješće izborne komisije
    Izvješće o radu Udruge
    Izvješće Nadzornog odbora
    Razrješavanje tijela i dužnosnika Udruge
    Donošenje Statuta Udruge Hrvatskih rudarskih inženjera
    Izbor tijela i dužnosnika Udruge (predsjednika Udruge, dva dopredsjednika, Upravni odbor, Nadzorni odbor, Stegovno vijeće)
    Izvješće izborne komisije o rezultatima provedenih izbora
    Prijedlog plana rada Udruge i rasprava o aktivnostima
    Razno


Skupština će se održati u petak, 18. 9. 2015. godine u prostorijama doma Hrvatskog inženjerskog saveza (velika dvorana na 1. katu) Berislavićeva 6, s početkom u 16:00 sati. Prijava članova počinje u 15:30. Ovim putem pozivam sve članove, prijatelje i zainteresirane za rudarstvo da se uključe u rad Skupštine kao i u rad udruge UHRI radi promicanja i unapređenja rudarske struke.


Sretno!


Zagreb, 6. kolovoza 2015.                                                       Predsjednik:

                                                                                  Mr. sc. Ivan Cotman, v.r.
 

Komentari:

www.UHRI.hr - UDRUGA HRVATSKIH RUDARSKIH INŽENJERA