PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU KVOTE ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM (NN 44/14.)

Dana 15.04.2014. godine na snagu je stupio Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN 44/14.). 

Više o toj temi možete potražiti na forumu Udruge.

Komentari:

www.UHRI.hr - UDRUGA HRVATSKIH RUDARSKIH INŽENJERA